Tjänstepensionsavtal

Vill du veta mer om de olika tjänstepensionsavtalen och vilket du själv tillhör? Vad skiljer egentligen olika pensionsavtal åt? Vi berättar om ITP, SAF-LO och andra stora avtal här. IDUR kan stötta er i arbetet med tjänstepension i företaget eller organisationen, så att ni inte behöver oroa er huruvida allt går rätt till eller inte, samt att ni följer tjänstepensionsavtal och regler.

Kontakta oss

Fyra stora tjänstepensionsavtal

Om er arbetsplats har kollektivavtal är chansen stor att ni tillhör ett av de fyra stora tjänstepensionsavtalen – vilket ni tillhör beror på vilken bransch ni arbetar inom. Det finns även fler mindre avtal, och arbetsgivare utan kollektivavtal kan också betala ut tjänstepension, men arbetar du i någon av följande branscher är chansen stor att du tillhör något av dessa pensionsavtal.

ITP1 eller ITP2 – privatanställda tjänstemän

Som tjänsteman i den privata sektorn tillhör du med stor sannolikhet antingen ITP1 eller ITP2, beroende på när du är född. I ITP får du själv välja var delar av din tjänstepension placeras. Gör du inget val placeras pensionen hos Alecta.

SAF-LO – privatanställda arbetare

Är du arbetare och anställd hos en privat arbetsgivare med kollektivavtal ingår du antagligen i Avtalspension SAF-LO. Du kan själv välja om du vill bestämma var in pension placeras – gör du inget val placeras pengarna hos AMF.

PA16 – statligt anställda

Som statligt anställd ingår du i tjänstepensionsavtalet PA16. Beroende på när du är född tillhör du någon av två avdelningar i avtalet. Du kan själv välja var delar av din pension ska förvaltas, eller låta pensionen placeras hos Kåpan Pensioner.

KAP-KL, AKAP-KL och PA-KFS – anställda i kommun och region

Anställda i kommun och region tillhör antingen KAP-KL eller AKAP-KL. Som anställd i kommunalt företag heter avtalet i stället PA-KFS. Välj själv om du vill bestämma var pensionen placeras – utan aktivt val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos KPA.

IDUR – er pensionspartner

Det är ett krävande arbete att som arbetsgivare administrera tjänstepensionen och hålla koll på tjänstepensionsavtal, anställda som tillhör olika avtal, och att allting sköts korrekt utan avvikelser. Därför erbjuder IDUR pensionsanalys för företag och organisationer för att säkerställa att allt går rätt till. Vår pensionsanalys identifierar avvikelser och brister och ger förslag på åtgärder i hanteringen. Vi hjälper även till med er pensionsadministration och tar ett helhetsgrepp över hanteringen av er tjänstepension.

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.