Pensionsavtal kommun och landsting KAP-KL och AKAP-KL

Pension enligt kollektivavtal för kommuner, landsting och regioner och arbetsgivarförbundet PACTA. 
 

Kollektivavtal pension  KAP- KL

KAP-KL det gemensamma pensionsavtalet för kommuner, landsting, regioner samt arbetsgivarförbunder Pacta, det trädde i kraft 2006-01-01 och gäller för arbetstagare födda 1985 eller tidigare. 

Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension  AKAP-KL

AKAP-KL trädde i kraft 2014-01-01 och gäller för samma organisationer som ovan. Pensionsavtalet gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare samt de som överenskommit om övergång från KAP-KL  

Läs mer om avtalet i detalj hos SKL.se eller länk nedan   

Pensioner inom kommun och landsting SKL 

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.