Ge dina anställda korrekt pension

18 % av svenska anställda får fel pension. Hur är situationen i er organisation?
 
 
 

Pensionsanalys

Följer ni pensionsavtalen?

Den naturliga reaktionen är ”Ja”, men vi vet att ca 18 % av de anställda har betydande fel i inbetalningarna till sina tjänstepensioner. Analystjänsten ger dig som arbetsgivare svar på om pensionsavtalen följs och om rätt avsättning till pensioner görs i enlighet med företagets pensionspolicy och/eller kollektivavtal. IDUR har sparat betydande belopp åt 100+ bolag där man i snitt sparar 1 200 kr per anställd och år genom vår tjänstepensionspensions analys. 

Vad gör vi?

  • Vi kontrollerar att pensionsavtalen följs på individnivå
  • Vi identifierar avvikelser
  • Vi härleder orsaken till avvikelser
  • Vi kartlägger systematiska fel
  • Vi visar vilken besparing företaget gör om förslagen till åtgärd följs

Vad får ni?

  • Ni får en kontroll av att ni betalar rätt premie för era anställda
  • Ni får en redovisning av identifierade avvikelser på individnivå
  • Ni får möjlighet att kräva återbetalning av felaktigt inbetalda premier till försäkringsbolagen
  • Ni får trygghet i att det är rätt

Löneartsanalys

I ett lönesystem finns c:a 800 olika lönearter. Vi kan hjälpa er med att gå igenom samtliga lönearter och identifiera dem som är pensionsgrundande.

Kontakta oss för att få veta mer om Tjänstepensions analys.

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.