Tjäsntepensionsanalys
 
 
 

Pensionsanalys

Säkerställ ert pensionslöfte med hjälp av IDUR 

 

Tjänstepensionsanalys

Följer ni tjänstepensionsavtalen?

Den naturliga reaktionen är ”Ja”, men vi vet att ca 18 % av de anställda har betydande fel i inbetalningarna till sina tjänstepensioner. Analystjänsten ger dig som arbetsgivare svar på om tjänstepensionsavtalen följs och om rätt avsättning till tjänstepensioner görs i enlighet med företagets tjänstepensionspolicy och/eller kollektivavtal. IDUR har sparat betydande belopp åt 100+ bolag där man i snitt sparar 1 200 kr per anställd och år genom vår tjänstepensionspensions analys. 

 

Vad gör vi?

  • Vi kontrollerar att tjänstepensionsavtalen följs på individnivå
  • Vi identifierar avvikelser
  • Vi härleder orsaken till avvikelser
  • Vi kartlägger systematiska fel
  • Vi visar vilken besparing företaget gör om förslagen till åtgärd följs

Vad får ni?

  • Ni får en kontroll av att ni betalar rätt premie för era anställda
  • Ni får en redovisning av identifierade avvikelser på individnivå
  • Ni får möjlighet att kräva återbetalning av felaktigt inbetalda premier till försäkringsbolagen
  • Ni får trygghet i att det är rätt

Löneartsanalys

I ett lönesystem finns c:a 800 olika lönearter. Vi kan hjälpa er med att gå igenom samtliga lönearter och identifiera dem som är pensionsgrundande för respektive tjänstepensionsavtal.

Kunder

IDURs kunder verkar inom ett flertal branscher

Läs mer om IDURs kunder   

Är ni en kommun, myndighet eller annat bolag inom den offentliga sektorn? 

Läs gärna mer om våra tjänster inriktade mot offentliga sektorn 

Tjänstepensionrevision 

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Kontakta oss för att få veta mer om Tjänstepensions analys.

Fyll i din information, så blir du kontaktad av våra säljare.