Tjänstepensionsanalys för företag
 
 
 

Tjänstepensionsanalys

Säkerställ att ni följer ert pensionslöfte till de anställda med hjälp av vår Tjänstepensionsanalys. Att hålla koll på inbetalning av tjänstepension är inte lätt utan stöd från trygga, effektiva och säkra system eller en tjänstepensionsspecialist. Tjänstepensionsadministration och löpande pensionsprocesser måste ske på ett korrekt sätt. Med hjälp av IDUR och vår tjänstepensionsanalys kan ni luta er tillbaka och känna er trygga.

Kontakta oss

Tjänstepensionsanalys för företag

Följer ni tjänstepensionsavtalen? Den naturliga reaktionen är för de flesta ”Ja”, men vi vet att runt 18 % av anställda har betydande fel i inbetalningarna till sin tjänstepension. Vår pensionsanalys-tjänst ger er som arbetsgivare svar på om tjänstepensionsavtalen följs och om rätt avsättning till tjänstepensioner görs i enlighet med företagets tjänstepensionspolicy och/eller kollektivavtal. IDUR har sparat betydande belopp åt fler än 100 bolag, som i snitt sparar 1 200 kr per anställd och år genom vår tjänstepensionsanalys.

Vad ingår i en pensionsanalys?

I vår pensionsanalys ingår följande delar:

  • Vi kontrollerar att tjänstepensionsavtalen följs på individnivå
  • Vi identifierar avvikelser
  • Vi härleder orsaken till avvikelser
  • Vi kartlägger systematiska fel
  • Vi visar vilken besparing företaget gör om förslagen till åtgärd följs

Varför pensionsanalys?

Fördelarna med att genomföra en tjänstepensionsanalys är många. Verksamheten får ut mängder av relevant och nyttig information som ger er full koll och kan spara er både tid och pengar.

  • Ni får en kontroll av att ni betalar rätt premie för era anställda
  • Ni får en redovisning av identifierade avvikelser på individnivå
  • Ni får möjlighet att kräva återbetalning av felaktigt inbetalda premier till försäkringsbolagen
  • Ni får trygghet i att allt går rätt till

Pension audit eller revision

En grundlig analys och genomgång av verksamhetens tjänstepension av en oberoende part, en pension audit på engelska, säkerställer att allt går rätt till och att inga viktiga fel begås i hanteringen och utbetalningen av de anställdas pension. Tjänstepensionsrevision eller pension audit är inte minst viktigt i kommunal och regional verksamhet, för att leva upp till krav på ”god ekonomisk hushållning”. Läs mer om våra tjänster för pensionsrevision i kommun och landsting.

Löneartsanalys

I ett lönesystem finns cirka 800 olika lönearter. Vi hjälper er att gå igenom samtliga lönearter och identifiera de som är pensionsgrundande för respektive tjänstepensionsavtal.

Pensionsanalyser inom olika branscher

IDUR har genomfört pensionsanalyser för företag inom många olika branscher, både i privat och offentlig sektor. Läs mer om några av våra kunder och kontakta oss för att ta del av en tjänstepensionsanalys, oberoende av vilken bransch du är verksam i.

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.