Ge dina anställda korrekt pension

18 % av anställda i företag IDUR har granskat får fel avsättning till sin tjänstepension. Hur är situationen i er organisation?

Gör en pensionsanalys

 
Få full kontroll över pensionsutgifterna

Få full kontroll över pensionsutgifterna

Hjälp med att ge korrekt pension till rätt person

Hjälp med att ge korrekt pension till rätt person

Oberoende av försäkringsbolag

Oberoende av försäkringsbolag

 

 

 

Arbetsgivarens oberoende pensionspartner

IDUR medverkar till att ditt företag betalar rätt tjänstepension. Som kund hos IDUR stödjer vi er i utvecklandet av effektiva och säkra processer. Vi hjälper arbetsgivare med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande pensionsavtal.