Ge dina anställda korrekt pension

18 % av anställda i företag IDUR har granskat får fel avsättning till sin tjänstepension. Hur är situationen i er organisation?

Gör en pensionsanalys

 
Abacus

Få full kontroll över pensionsutgifterna

Pension databas

Hjälp med att ge riktig pension till rätt person

Konsult

Oberoende av försäkringsbolag

Idur stödjer UNICEF

Företagsbanner julen 2018 

Arbetsgivarens oberoende pensionspartner

IDUR tar ansvar för att ditt företag betalar rätt tjänstepension. Som kund hos IDUR stödjer vi er i utvecklandet av effektiva och säkra processer. Vi hjälper arbetsgivare med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande pensionsavtal.