Abacus
Få full kontroll över pensionsutgifterna
Pension databas
Hjälp med att ge riktig pension till rätt person
Konsult
Hjälp med pension - oberoende av försäkringsbolag

Arbetsgivarens oberoende pensionspartner

IDUR tar ansvar för att ditt företag betalar rätt tjänstepension. Som kund hos IDUR stödjer vi er i utvecklandet av effektiva och säkra processer. Vi hjälper arbetsgivare med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande avtal.