Ge dina anställda korrekt pension

18 % av anställda i företag IDUR har granskat får fel avsättning till sin tjänstepension. Hur är situationen i er organisation?

Gör en pensionsanalys

 

 

 

Arbetsgivarens oberoende pensionspartner

IDUR medverkar till att ditt företag betalar rätt tjänstepension. Som kund hos IDUR stödjer vi er i utvecklandet av effektiva och säkra processer. Vi hjälper arbetsgivare med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande pensionsavtal.