top banner image
 
 
 

Due Dilligence Pension

IDUR erbjuder nu DD-pension som kvalificerat analysstöd till köpare i samband med bolagsförvärv

 

IDUR erbjuder nu Due Dilligence (DD) pension som kvalificerat analysstöd till köpare i samband med bolagsförvärv

 

Brister i tjänstepensionshantering förekommer i ganska stor omfattning baserat på våra egna analyser och erfarenhet av löpande pensionsadministration under många år. Dessa brister förekommer i små, medelstora och stora bolag. Dessa felaktigheter leder ofta till en ackumulerad pensionsskuld som inte försvinner så länge den inte rättas till.

 

Även om en pensionsskuld inte föreligger kan avtalsrättsliga förbättringar gällande enskilda löften och pensionspolicys behövas i syfte att undvika framtida tolknings- och tillämpningsproblem.

 

Den stora ekonomiska risken vid bolagsförvärv tar köparen, som kan vara helt omedveten om  riskerna. Genomförs ingen Due Dilligence pension kommer konsekvenserna inte märkas förrän det är för sent att påtala skadan för säljaren och då kräva kompensation.

 

Vi hjälper köparen med att:

-          analysera löften om pension i anställningsavtal, kollektivavtal och VD-avtal

-          analysera tryggandet genom försäkring av kollektivavtalade och enskilda löften

-          beräkna pensionsskuld

-          rätta till fel i bolagets pensionshantering

-          vidta erforderliga arbetsrättsliga åtgärder

-          genomföra ansvarsutredningar och förhandlingar

 

Leveransen sker genom en konsultrapport som kombineras med en muntlig presentation för köparen. På begäran genomförs operationella insatser i syfte att främst rätta till fel men också hantera pensionsskuld.

 

IDUR samarbetar i Due Dilligence-uppdragen med juridiska konsulter inom arbetsrätt och pension med lång erfarenhet av arbetsrätt och kollektivavtalsrättslig pensionshantering i små som stora verksamheter. Våra juridiska konsulter har även många års kvalificerad erfarenhet från försäkringsbranschen.

 

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.