SAF-LO Tjänstepensionsadministration  

Omfattar arbetare på privata företag med kollektivavtal. 

  • Arbetsgivaren betalar ett belopp motsvarande 4.5% på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%    

Vi på IDUR kan administrera er tjänstepension för SAF-LO. 

Mer om SAF-LO hos Fora.

SAF-LO-Fora