SAF-LO Tjänstepensionsadministration  

Omfattar arbetare på privata företag med kollektivavtal. Det är Svenskt näringsliv och LO som kommit överrens om den pensionen och hur den skall fungera. 

 Arbetsgivaren betalar in premie en gång per år till avtalspension SAF-LO 

  • Arbetsgivaren betalar en belopp motsvarande 4.5% på lön upp till 483 000 kr             (motsvarar 7.5 basbelopp)
  • Den del årslönen överstiger 483 000 kr betalas ett belopp motvsrande 30%    

Vi på IDUR hanterar er tjänstepensionsadministration för SAF-LO 

Mer om SAF-LO hos Fora 

SAF-LO-Fora