top banner image
 
 
 

Tjänstepension

Lär er allt ni behöver veta gällande tjänstepension. På den här sidan hittar ni svar på många vanliga frågor om tjänstepensioner.

Kontakta oss

Tjänstepension FAQ

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas in av arbetsgivaren. Alla arbetsgivare erbjuder inte tjänstepension, men ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen får alla anställda tjänstepension – saknas kollektivavtal är det valfritt för arbetsgivaren att erbjuda tjänstepension.

För både anställda och arbetsgivare kan det vara svårt att veta vad som gäller kring premien för tjänstepensionen. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna, och hoppas kunna hjälpa er en bit på vägen. Om du som arbetsgivare vill få hjälp att sköta tjänstepensionen kan du ta hjälp av vår tjänstepensionsadministration.

Vad är tjänstepension?

Utöver den allmänna pensionen kan dina anställda även ha rätt till tjänstepension som du som arbetsgivare betalar in. Hur mycket de får i tjänstepension beror på flera faktorer, som exempelvis tjänstetid, lön, m.m. Arbetsgivare utan kollektivavtal måste inte betala tjänstepension, men erbjuder det oftast ändå. Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen i Sverige.

Hur mycket avsätter arbetsgivaren till tjänstepension?

Hur mycket du som arbetsgivare betalar in till tjänstepensionen varierar mellan olika kollektivavtal, exempelvis för ITP1 betalar du 4,5 procent av månadslönen till tjänstepensionen. Är lönen över 44 375 kr (2022) betalas 30 procent av den överstigande summan in. I vissa kollektivavtal kan arbetstagaren själv välja hur hela eller delar av tjänstepensionen ska placeras, vilket påverkar hur stor den slutgiltiga tjänstepensionen blir.

Hur länge betalar arbetsgivare in till tjänstepension?

Det beror på vilket kollektivavtal du har som arbetsgivare. T.ex ITP2 som längst till 65 år. ITP1 kan efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare fortsätta inbetalas efter 65 år, gäller även de som tidigare haft ITP2 och väljer att fortsätta arbeta efter 65 år.

Vad kostar tjänstepension för ditt företag?

Det beror på vilket kollektivavtal dina anställda tillhör. ITP1 är premiebestämd och ITP2 är förmånsbestämd.

Vem får tjänstepension?

Alla som har kollektivavtal eller kommit överens med arbetsgivaren om inbetalning till en tjänstepension.

När kan arbetstagaren börja ta ut tjänstepension?

Tidigast från 55 år i pensioneringssyfte.

Tjänstepensionsavtal

Här kan ni läsa mer om tjänstepensionsavtal.

Tjänstepension – Ordlista:

 

 

Avtalsområde

Syftar på de yrken och branscher som täcks av olika kollektivavtal och därmed har olika avtal för tjänstepension.

Efterlevandeskydd

Ett skydd som ger de anställdas anhöriga en ersättning om den anställde dör före en viss ålder.

ITP

Industrins och handelns tilläggspension. En tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Finns i två varianter, ITP1 med premiebestämd ålderspension, ITP2 med förmånsbestämd.

KAP-KL, AKAP-KL, PA-KFS 09

Tjänstepension för anställda inom kommun, region eller kommunala bolag. Som kommunal- eller regionanställd är de anställda alltid anslutna till ett kollektivavtal och är garanterade tjänstepension.

Kollektivavtal

Ett avtal mellan facket och arbetsgivaren på en arbetsplats eller i en hel bransch. I kollektivavtalet ingår en skyldighet att betala in till tjänstepension för de anställda, men även många företag utan kollektivavtal betalar in till tjänstepension.

KPA

Sveriges Kommunanställdas Pensionskassa är ett tjänstepensionsbolag för kommun- och regionsanställda, och är förvalsalternativet i pensionsvalet.

PA16

Det statliga tjänstepensionsavtalet för alla statligt anställda. Finns i två varianter beroende på när du är född, PA16 avd 1 och 2.

SAF-LO

Tjänstepension för privatanställda arbetare. Helt premiebestämd pension.

Tjänstepension

Den del av arbetstagarens pension som betalas in av arbetsgivaren under anställningen. För arbetsgivare utan kollektivavtal är det valfritt att betala in till tjänstepension.

Valcentral

Hos valcentralen väljer arbetstagaren var deras tjänstepension ska placeras. Vilken valcentral de vänder sig till beror på vilket kollektivavtal ni tillhör.

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.