ITP 1 Tjänstepensionsadministration  

Omfattar tjänstemän som är födda -79 och senare. Det är en premiebestämd ålderspension som innebär att premien är förutbestämnd men pensionen är det inte. 

 

4.5% är premien av månadslönen upp till 40 250 kr. Överstigande del på 40 250 kr är premien på 30%. 

Skydd som ingår i ITP 1

  • Sjukpension
  • TGL (TjänsteGruppsLivförsäkringen) ger familjen ett engångsbelopp vid dödsfall

 

Vi på IDUR hanterar er tjänstepensionsadministration för ITP1 

Mer om ITP1 och ITP2 hos Collectum

ITP-1 och ITP-2