ITP 1 Tjänstepensionsadministration  

Omfattar enligt huvudregeln tjänstemän födda 1979 och senare, men även vissa tidigare födda kan omfattas. Till skillnad från ITP2 är ITP1 en premiebestämd tjänstepension. 

 

Premien är 4.5% av lönedel upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönerdelar därutöver är premien 30%. Premien betalas på varje enskild månadslön. 

Skydd som ingår i ITP 1

  • Sjukpension
  • Familjepension (valbart)
  • TGL (TjänsteGruppLivförsäkring)

 

Vi på IDUR kan administrera er tjänstepension för ITP1.

Mer om ITP1 och ITP2 hos Collectum.

ITP-1 och ITP-2