ITP 2 Tjänstepensionsadministration  

Omfattar tjänstemän födda före 1979. Det är en förmånsbestämd ålderspension som innebär att pensionen är förbestämd men inte premien. 

Pensionen är uppdelad i två delar; 

  • Den största delen är förmånsbestämda och förvaltas av Alecta
  • Den premiebaserade delen motsvarar 2% av den pensionsmedförande lönen och där du själv väljer hur det ska placeras. Denna kallas ITPK. 

Skydd inom ITP2 

  • Sjukpension
  • Familjepension
  • TGL (TjänsteGruppLivförsäkring)

 

Vi på IDUR kan administrera er tjänstepension för ITP2 

Mer om ITP1 och ITP2 hos Collectum

ITP-1 och ITP-2