ITP 2 Tjänstepensionsadministration  

Omfattar tjänstemän som är födda -78 och tidigare. Det är en förmånsbestämd ålderspension som innebär att pensionen är förutbestämnd men inte premien. 

Pensionen är uppdelad i två delar; 

  • Den förmånsbestämda delen förvaltas av Alecta
  • Den premiebaserade delen som man själv kan placera kallas ITPK  

Skydd inom ITP 2 

  • Sjukpension
  • TGL (TjänsteGruppsLivförsäkringen) ger familjen ett engångsbelopp vid dödsfall
  •  Familjepension 

 

Vi på IDUR hanterar er tjänstepensionsadministration för ITP2 

Mer om ITP1 och ITP2 hos Collectum

ITP-1 och ITP-2