Kommun

Idur hjälper din kommun med att få kontroll på pensionsutgifterna
 

Tjänstepensions revison Kommun

För en kommun är det viktigt att säkerställa att att tjänstepensionen är korrekt avsatt i många fall är det se men det finns alltid avvikelser och då behövs en extern revsion, att göra en revision på sig själv blir mindre trovärdigt även om det är viktigt också. Enligt kommunallagen; God ekonomisk hushållning skall en kommun leva upp till detta. Gör man en årlig tjänstepensions revision då levar man upp till detta.  

 

Lönearts revison

 Detta får ni svar på

 • Vilka lönearter som ska ingå i den pensionsmedförande lönen
 • Vilka lönearter som de facto används
 • Om det finns några avvikelser
 • Vilka åtgärder som bör vidtas för att rätta eventuella avvikelser

 Vad ger lönearts revisionen?

 • Kvalitetsmätning på den egna processen
 • Ett underlag för pensionsmedförande lön som är lättare      att uppdatera
 • Avtalsefterlevnad

 Tjänstepensions revision

 Detta får ni svar på:

 • vilka pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå
 • vilka risker ni tar för de individer vars pensionsavtal inte följs korrekt
 • vilka orsaker till fel som upptäckts, på individnivå
 • vilka systematiska fel som föreligger
 • vilka åtgärder som kan vidtas för att hindra framtida fel
 • vilka processer som kan behöva förbättras
 • vilken besparing respektive kostnad som uppnås om rättelse sker av de pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå

 

Vad ger tjänstepensions revisionen?

 • Ni får en objektiv kontroll av hela ert pensionsflöde
 • Ni får en tydlig genomlysning av interna och externa processer
 • Ni får möjlighet att säkerställa information om kvalitén mot:
 1. Ledning
 2. Politiker
 3. Fackföreningar
 4. Anställda
 • Ni får en resultatrapport som underlättar vid rättning av avvikelser (resultatet visas på individnivå)
 • Ni får förslag till åtgärd

 Intresserad? Kontakta oss för mer information

 

 

Kunder

 

IDUR har gjort Tjänstepensionsrevision på fler än 30 000 individer 

Några av våra kommun kunder

 • Täby Kommun
 • Lidingö Kommun 
 • Eslövs Kommun 

 IDURs övriga kunder kan ni läsa mer om här

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Kontakta oss för att få veta mer om Pensionsrevision.

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.