top banner image
 
 
 

Kommun

Idur hjälper din kommun med att få kontroll på pensionsutgifterna
 

Tjänstepensionsrevison Kommun

För en kommun är det viktigt att säkerställa att tjänstepensionen är korrekt avsatt i många fall är det så, det finns alltid avvikelser och då behövs en extern revision, att göra en revision på sig själv blir mindre trovärdigt även om det är viktigt. Enligt kommunallagen; God ekonomisk hushållning skall en kommun leva upp till detta.

Gör man en årlig tjänstepensionsrevision och går igenom pensionsavtal som tex. 

KAP-KL, AKAP-KL samt OPF-KL då lever man upp till detta.  

 

Löneartsrevison

 Detta får ni svar på

 • Vilka lönearter som ska ingå i den pensionsmedförande lönen
 • Vilka lönearter som de facto används
 • Om det finns några avvikelser
 • Vilka åtgärder som bör vidtas för att rätta eventuella avvikelser

 Vad ger löneartsrevisionen?

 • Kvalitetsmätning på den egna processen
 • Ett underlag för pensionsmedförande lön som är lättare att uppdatera
 • Avtalsefterlevnad

 Tjänstepensionsrevision

 Detta får ni svar på:

 • vilka pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå
 • vilka risker ni tar för de individer vars pensionsavtal inte följs korrekt
 • vilka orsaker till fel som upptäckts, på individnivå
 • vilka systematiska fel som föreligger
 • vilka åtgärder som kan vidtas för att hindra framtida fel
 • vilka processer som kan behöva förbättras
 • vilken besparing respektive kostnad som uppnås om rättelse sker av de pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå

 

Vad ger tjänstepensionsrevisionen?

 • Ni får en objektiv kontroll av hela ert pensionsflöde
 • Ni får en tydlig genomlysning av interna och externa processer
 • Ni får möjlighet att säkerställa information om kvalitén mot:
 1. Ledning
 2. Politiker
 3. Fackföreningar
 4. Anställda
 • Ni får en resultatrapport som underlättar vid rättning av avvikelser (resultatet visas på individnivå)
 • Ni får förslag till åtgärd

Kommun information

IDUR arbetar löpande med att erbjuda kommuner tjänstepensionsrevision men vi har också lunchseminarier samt produkter som kan hjälpa er att säkerställa kvaliteten på tjänstepensionen för er som arbetsgivare.   

Prenumerera på vår information gällande kommuner 

Kunder

 

IDUR har gjort Tjänstepensionsrevision på fler än 30 000 individer 

Några av våra kommunala kunder

 • Burlövs kommun
 • Eslövs kommun
 • Knivsta kommun
 • Kävlinge kommun
 • Lidingö Stad
 • Staffanstorps kommun
 • Tanums kommun
 • Telge AB
 • Tierp kommun
 • Täby kommun
 • Västerås Lokaltrafik
 • Älvkarleby kommun

 IDURs övriga kunder kan ni läsa mer om här

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Kontakta oss för att få veta mer om Pensionsrevision.

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.