IDUR är oberoende – inte knutet till något försäkringsbolag

Vi kan därför erbjuda konsulttjänster med arbetsgivarens intressen i fokus.

Våra tjänster

  • Hjälpa till vid granskning och/eller utformning av pensionspolicy
  • Tolka kollektivavtal/tjänstepensionsavtal
  • Second opinion vid pensionspolicyfrågor
  • Samtalspartner i pensionsfrågor
  • Upphandlingsunderlag pensionadministration
  • Pension Due Dilligence, räkna på pensionsskulden, vad innebär det vid uppköp, hur ser bolagets pensionsadministration ut och vilka brister finns.

Sammanfattningsvis – IDUR ställer upp när du behöver hjälp i frågor angående tjänstepensionshantering.

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.