top banner image
 
 
 

Pensionskonsult

IDUR erbjuder konsulttjänster som komplement till våra ordinarie tjänster, anpassade efter ert behov. Som oberoende pensionskonsult kan vi hjälpa och stötta er i arbetet med tjänstepensionsfrågor, oavsett vad ni behöver hjälp med.

Kontakta oss

IDUR – oberoende pensionskonsult

Vi är inte knutna till några försäkringsbolag eller finansiella institut, och har inga särintressen för organisationens tjänstepensionslösningar. IDUR kan därför erbjuda tjänster som pensionskonsult med arbetsgivarens intressen i fokus.

Våra konsulttjänster

Som oberoende pensionskonsult för arbetsgivare erbjuder vi flera konsulttjänster för rådgivning och vägledning i arbetet med tjänstepensioner.

Pensionspolicy

IDUR hjälper er att utforma och granska verksamhetens pensionspolicy för tjänstepensioner. En pensionspolicy behöver justeras i takt med lagar och avtal, och IDUR hjälper er att hålla pensionspolicyn aktuell och uppdaterad.

Pensionsanalys

Säkerställ att företaget följer tjänstepensionsavtalen och att rätt avsättning görs i enlighet med kollektivavtal och pensionspolicy. Vår pensionsanalys hjälper er att spara pengar och hitta avvikelser, för en trygg och säker tjänstepensionshantering.

Tjänstepensionsrevision

IDUR erbjuder hjälp med tjänstepensionsrevision för kommun och region. Med en årlig tjänstepensionsrevision får verksamheten kontroll över att pensionsavtal följs och att man lever upp till kommunallagen.

Utbildning inom tjänstepension

För att hjälpa verksamheter att få grundläggande förståelse för tjänstepensionsfrågor erbjuder vi pensionsutbildningar för arbetsgivare och anställda, utifrån ert kollektivavtal eller tjänstepensionspolicy.

Förstudie för upphandling

Vi hjälper er med att ta fram ett underlag för upphandling av tjänstepensionsadministration. Förstudien innehåller analys av intressenter, insamling av data och rekommendationer att gå vidare med.

Due Diligence Pension

IDUR kan hjälpa er med kartläggning och analys av tjänstepensioner vid företagsförvärv. Vi hjälper köparen att analysera pensionslöften, beräkna pensionsskuld, rätta till fel i pensionshanteringen och så vidare.

Pensionskonsult för alla frågor

IDUR finns tillgängliga för er när ni behöver hjälp i frågor gällande tjänstepensionshantering. Förutom våra tjänster ovan stöttar vi er i alla frågor kring tjänstepension, som:

  • Tolka kollektivavtal/tjänstepensionsavtal
  • Genomlysning av er tjänstepensionsprocess
  • Second opinion vid pensionspolicyfrågor
  • Samtalspartner i pensionsfrågor

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.