top banner image
 
 
 

Säkerställ att tjänstepensionsavtalen följs genom IDUR:s adminstration av  tjänstepension.
 

Tjänstepensionsadministration

En mängd faktorer under livets gång påverkar tjänstepensionen, förmåner, utlandstjänster, föräldraledighet, flera olika arbetsgivare, flera tjänster hos samma arbetsgivare, sjukdom etc.

Utifrån en genomgång av gällande tjänstepensionsregler gör vi en grundlig analys och får svar på om tjänstepensionsavtalen följs och säkertsäller avsättning till tjänstepensioner.

 Vad gör vi?

 • Vi säkerställer kundens givna pensionslöften. ITP1 och ITP2 (Kollektivavtalad ITP-plan), SAF-LO samt ej kollektivavtalade pensionsplaner inom tjänstemän och kollektiv anställda. 
 • Vi tar över den löpande administrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner
 • Vi rapporterar till administratören av pensionsplanen t.ex. Collectum, Fora, Alecta.
 • Varje månad identifierar vi alla tjänstepensionsgrundande förändringar och rapporterar till rätt försäkringsgivare och kontrollerar dessa.
 • Vi kontrollerar och sammanställer fakturor samt ser till att kostnaderna allokeras ut på rätt personer
 • Vi skickar en anpassad bokföringsfil till ekonomisystemet varje månad.
 • Vi beräknar och bokför löneskatten månadsvis.
 • Vi sänder en samlingsfaktura till kund för alla pensionsavtal. 
 • Vi genomför tjänstepensionsanalys kvartalsvis och halvårsvis för att kvalitetssäkra att kundens pensionslöften.

Vad får ni?

 • Trygghet och kontroll över hela pensionsprocessen
 • Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i egna processer
 • Ni slipper ha intern specialistkompetens inom tjänstepension

 

Tilläggstjänster tjänstepensions administration

 

Vad säger våra kunder? kundreferens IDUR  

 

 

International Pension Services, read more at IDUR International Pension Services 

 

Nyfiken? Fyll i vårt formulär nedan eller varför inte anmäla er till våra frukostmöten 

Gör en pensionsanalys

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.