Effektiviserar organisationens pensions­administration

Få svar på om pensionsavtalen följs och om rätt avsättning till tjänstepension görs.

Gör en pensionsanalys

 
 
 

Tjänstepensionsadministration

En mängd faktorer under livets gång påverkar tjänstepensionen. Förmåner, utlandstjänster, föräldraledighet, flera olika arbetsgivare, flera tjänster hos samma arbetsgivare, sjukdom etc.

Utifrån en genomgång av gällande pensionsregler gör vi en grundlig analys och får genom denna svar på om pensionsavtalen följs och om rätt avsättning till pensioner görs.

Bokföring och samfakturering

För att effektivisera din tjänestepensionsadministration kan vi även göra Bokföring och Samfakturering.

IDUR skickar en anpassad bokföringsfil varje månad. Bokföringsfilen är anpassad så att pensionskostnaderna bokförs i enlighet med er kontoplan. IDUR beräknar och bokför även löneskatten månadsvis. På så sätt får ni en automatiserad och korrekt bokföring av era tjänstepensionskostnader varje månad.

Samfaktureringstjänsten minskar mängden fakturor som behöver granskas och godkännas av er. Tjänsten innebär att IDUR hämtar in samtliga tjänstepensionsfakturor varje månad för att sedan skicka en samlingsfaktura till er. IDUR kan även sköta betalningen av dessa fakturor.

Vad gör vi?

 • Vi går igenom era pensionsregler och säkerställer att de följer er pensionspolicy. Därefter gör vi en grundlig analys för att säkerställa att allt är rätt inför övertagandet av er tjänstepensionsadministration
 • Vi tar över den löpande administrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner
 • Vi rapporterar till administratören av pensionsplanen t.ex. Collectum
 • Varje månad identifierar vi alla tjänstepensionsgrundande förändringar och rapporterar till rätt försäkringsgivare
 • Vi kontrollerar att de rapporterade förändringarna slår igenom
 • Vi kontrollerar och sammanställer alla fakturor samt ser till att kostnaderna allokeras ut på rätt personer
 • Vi skickar en anpassad bokföringsfil varje månad med er kontoplan.
 • Vi beräknar och bokför löneskatten månadsvis.
 • Vi sänder samlingsfaktura till er för alla pensionsavtal, och kan sköta beatalning av dessa fakturor
 • Vi tar hela ansvaret för att det blir rätt

Vad får ni?

 • Trygghet att det är rätt
 • Kontroll över pensionsåtagandena
 • Kostnadsbesparingar
 • En part för hantering av allt som rör tjänstepensioner
 • Ökad effektivitet i egna processer
 • Ni behöver inte äga och underhålla intern specialistkompetens inom pension 

Nyfiken? Fyll i vårt formulär nedan eller varför inte anmäla er till våra frukostmöten 

Gör en pensionsanalys

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.