Säkerställ att tjänstepensionsavtalen följs genom IDUR:s adminstration av  tjänstepension.

Gör en pensionsanalys

 

Tjänstepensionsadministration

En mängd faktorer under livets gång påverkar tjänstepensionen, förmåner, utlandstjänster, föräldraledighet, flera olika arbetsgivare, flera tjänster hos samma arbetsgivare, sjukdom etc.

Utifrån en genomgång av gällande tjänstepensionsregler gör vi en grundlig analys och får svar på om tjänstepensionsavtalen följs och om rätt avsättning till tjänstepensioner görs.

 Vad gör vi?

 • Vi går igenom era pensionsregler och säkerställer att de följer er pensionspolicy. Därefter gör vi en grundlig analys för att säkerställa att allt är rätt inför övertagandet av er tjänstepensionsadministration
 • Vi tar över den löpande administrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner
 • Vi rapporterar till administratören av pensionsplanen t.ex. Collectum
 • Varje månad identifierar vi alla tjänstepensionsgrundande förändringar och rapporterar till rätt försäkringsgivare
 • Vi kontrollerar att de rapporterade förändringarna slår igenom
 • Vi kontrollerar och sammanställer alla fakturor samt ser till att kostnaderna allokeras ut på rätt personer
 • Vi skickar en anpassad bokföringsfil varje månad med er kontoplan.
 • Vi beräknar och bokför löneskatten månadsvis.
 • Vi sänder en samlingsfaktura till er för alla pensionsavtal, och kan sköta betalning av dessa fakturor
 • Vi tar hela ansvaret för att det blir rätt

Vad får ni?

 • Trygghet att det är rätt
 • Kontroll över pensionsåtaganden
 • Kostnadsbesparingar
 • En part för hantering av allt som rör tjänstepensioner
 • Ökad effektivitet i egna processer
 • Ni behöver inte äga och underhålla intern specialistkompetens inom pension 

 

Tilläggstjänster tjänstepensions administration

 

International Pension Services, read more at IDUR International Pension Services 

 

Nyfiken? Fyll i vårt formulär nedan eller varför inte anmäla er till våra frukostmöten 

Gör en pensionsanalys

Ja tack, jag vill ta emot Idurs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Idur.

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.