Retroaktiva löneändringar del 2

13.09.2021

Retroaktiva löneändringar är ett komplicerat område som har blivit ett vanligare problem pga Covid-19 pandemin. Vi har tidigare skrivit om ämnet, och i det här inlägget fortsätter vi med skillnaderna mellan ITP1 & ITP2, samt med ett exempel på hur problemet kan se ut i praktiken.

Retroaktiva löneändringar del 2

I vår förra blogginlägg om retroaktiva löneändringar så nämnde vi att det här är ett komplicerat område som kräver kunskap om både lönehantering och pension samt hur försäkringsbolag/valcentral hanterar retroaktiviteter. Vi skrev bl.a om vad det är som reglererar retroaktiviteter, att företagen ansvarar för att rätt lön rapporteras in och att försäkringsbolaget inte har något ansvar i detta. Vi delade även med oss av tips för hur man kan förenkla arbetet med retroaktiviteter för organisationer av olika storlekar.

Viktiga saker att hålla i åtanke angående retroaktiviteter:

  • Det gäller att ha koll på om det finns tidigare förändringar efter den retroaktiva löneändringen och om dessa fortfarande ska gälla eller inte.
  • Går den retroaktiva löneändringen bakom ett årsskifte? Då behöver eventuellt bonus och OB/Jour korrigeras.
  • Finns löneväxling och två löner anmälda? Då kan det bli problem vid retroaktiva löneändringar.

Skillnader mellan hantering av retroaktiv lön ITP1 och ITP2

ITP1

  • Enligt ITP-avtalet görs inga retroaktiviteter på ITP1

Kontant utbetald bruttolön är det som gäller, detta innebär att hela retroaktiviteten blir pensionsmedförande den månaden den utbetalas.

Detta kan innebära en ganska stor ökad kostnad för bolaget om en anställd kommer upp till 7,5 inkomstbasbelopp som en konsekvens av utbetalningen. Avsättningen blir 30% istället för 4,5%.

ITP2 

  • Enligt ITP-avtalet ska man göra retroaktiviteter på ITP2.

Exempel

För att förklara närmare och visa komplexiteten i retroaktiviteter kommer nedan ett exempel som beskriver en del av problematiken:

Person A har avtal ITP2 och tidigare nedanstående lönehistorik anmäld till försäkringsbolag/valcentral:

Datum          Årslön            Anmält

2020-01       480 000 kr    2020-01

2021-01        488 000 kr    2021-01

2021-04       450 000 kr    2021-04

I maj 2021-05 kommer sedan retroaktiva löneändringar enligt följande:

2020-11        482 000 kr    2021-05

Finns ob/jour eller bonus är det vad som gällde föregående år som ska tas med i beräkningen.

2021-01        490 000 kr    2021-05

Hur ska detta då hanteras och vad ska gälla framöver?

Om denna information skickas till försäkringsbolaget/valcentralen kommer i många fall lönen för 2021-04 på 450 000 kr att finns kvar som senast registrerade lön.

Därför är det mycket viktigt att veta hur just ditt försäkringsbolag/valcentral hanterar retroaktiva förändringar. Skrivs tidigare registrerade löner över eller inte? Ska den tidigare lönen som skickades 2021-04 på 450 000 kr fortfarande gälla? Eller är det den senare lönen från 2021-01 på 490 000 kr som ska gälla även från 2021-04?

Vi på IDUR är experter inom tjänstepensioner, och vi har erfarenhet inom hanteringen av retroaktiviteter som i exemplet ovan. Här kan ni läsa mer om en av grunderna i vår verksamhet, tjänstepensionsadministration.

 

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor? Tryck på knappen nedan för att omdirigeras till vår kontaktformulär.