Retroaktiva löneändringar

30.08.2021

På grund av rådande pandemi kan det i år bli väldigt vanligt med retroaktiviteter på löneändringar, vilket kan skapa problem för ITP2:or. Detta kan bl.a leda till felaktig pensionsmedförande lön vid inrapportering till försäkringsbolag. Vi på IDUR har lång erfarenhet av tjänstepensionsadministration, och förhoppningsvis kan vi underlätta det för er genom detta blogginlägg.

Vad reglerar retroaktiva löneändringar?

Inte mycket. Det är upp till företaget och därmed arbetsgivaren att ha kontroll så att rätt lön anmäls till ert försäkringsbolag/valcentral, försäkringsbolagen har inget ansvar i detta.

Lönesystem har svårt att tillämpa retroaktiva lönejusteringar på tjänstepensioner, eftersom tjänstepensioner är händelsestyrda och ej transaktionsstyrda.

Som ni kan se så är detta inte lättåtgärdat, nedan följer några exempel på saker att ha i åtanke innan löner skickas in till försäkringsbolag:

  • Det gäller att ha koll på om det finns förändringar efter retroaktiviteten eller ej, och om dessa fortfarande ska gälla eller inte.
  • Går en retroaktivitet över årsskiftet? Då behöver eventuellt bonus och OB/Jour korrigeras.
  • Hur hanterar ert försäkringsbolag retroaktiva händelser? T.ex vad händer med tidigare inskickade löner som redan registrerats hos försäkringsbolaget, men som påverkas av retroaktiviteter som ej ännu rapporterats?

Beroende på storleken på er organisation så måste ni välja en särskild strategi för att hantera dessa och andra liknande frågor. Detta underlättar den löpande administreringen av tjänstepensionerna.

Inom mindre organisationer lär det räcka att löneansvarige besitter tillräckligt med kunskap för att lösa eventuella utmaningar manuellt på egen hand.

Inom större organisationer så kan det vara på sin plats att upprätta riktlinjer och rutiner för alla involverade i processen att följa. Detta kommer underlätta hanteringen av retroaktiviteter.

Ett komplicerat område

Som ni kan läsa så är detta ett väldigt komplicerat område, med brist på resurser att hitta online för hjälp.

Med tanke på omfattningen av den här frågan och dess komplexitet kommer vi att återkomma till detta i framtiden i ytterligare blogginlägg. Vi kommer bl.a titta närmare på skillnaderna mellan ITP1 och ITP2, samt ge exempel på retroaktiviteter och hur man åtgärdar eventuella problem. Håll utkik på våra sociala medier, följ dessa länkar för våra sidor på Facebook och LinkedIn.Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor? Tryck på knappen nedan för att omdirigeras till vår kontaktformulär.