Utlandshantering

Har ni anställda som är på utlandstjänstgöring? och/eller anställda i Sverige som uppbär pensionsförmåner i sittt hemland? 

 

Då är ni säkert medvetna om att den administrativa hantering kan vara både snårig och tidskrävande. Att hitta och tolka regelverk som styr hanteringen kan vara komplicerat.

En stor del av hanteringen är helt manuell vilket kräver både noggrannhet och uppföljning.

Omfattas anställd av svenska förmåner? Ska anställd vara undantagen från Collectum? Hur ska vi beräkna den pensionsmedförande lönen när anställd är utsänd och när den kommer hem? Hur ser kontaktvägarna ut? Vem ska omfattas av TGL? Frågorna är många…

 

IDUR erbjuder,

Med gedigen kunskap och erfarenhet kan vi spara tid och pengar åt arbetsgivaren genom erbjuda,

Outsourcing av hela eller delar av processen.

Vi går tillsammans igenom vilka processer ni har och ni bestämmer sedan hur mycket av processen ni vill outsourca till oss.

  

Kunskapsstöd i specifika frågor.

Har ni ärenden där ni behöver extra kompetens kan ni alltid höra av er till oss.

 

Läs mer om vad Alecta och Collectum säger om utlandstjänstgöring 

Utlandstjänstgöring Alecta

Utlandstjänstgöring Collectum

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.