top banner image
 
 
 

Löneväxling

IDUR kan hjälpa er med löneväxlingen.

Löneväxling och tjänstepension 

IDUR erbjuder sina administrationskunder hjälp om så behövs vid löneväxling mot pension. Löneväxling har ökat i popularitet, men kan medföra extra administration. För att säkerställa att varken arbetsgivare eller arbetstagare förlorar på löneväxlingen kan IDUR hjälpa er med administrationen.

Löneväxling mot pension 

Att löneväxla mot mer pengar i pension kan vara lockande för många, men det är inte alltid löneväxling är lönsamt. IDUR kan bl.a vara till hjälp med information om vid vilken lön arbetstagaren kan löneväxla utan att få sänkt allmän pension, och för att undvika eller kompensera eventuella pensionsbortfall. Vi kontrollerar att rätt löneunderlag skickas till försäkringsbolag.

Vi hjälper er att kontrollera 

  • Vid vilken lön det går att löneväxla utan sänkt allmän pension 
  • Att löneväxlingen blir kostnadsneutralt för företaget 

Löneväxling kan vara ett krångligt område att navigera i. Läs mer hos Alecta och Collectum om vad som gäller vid löneväxling. Se även vårt blogginlägg Vad är löneväxling? 

IDUR är arbetsgivarens pensionspartner och hjälper er med pensionsadministration, för trygghet och kontroll över hela tjänstepensionsprocessen.