top banner image
 
 
 

Löneväxling & Avdragsrätt

Låt IDUR hjälpa er med löneväxling och underlag till avdragsrätten för ITP1 och ITP2
 

Löneväxling och underlag för avdragsrätt ITP1 och ITP2

 

Låt IDUR hjälpa er med löneväxlingskontroll och säkerställa att tjänstepensionspremien överensstämmer med avdragsrätten samt vilka effeker har löneväxlingen på;

  • Sjukpension
  • Allmän pension
  • Kostnadsneutralt för företaget

 

Läs mer hos Alecta och Collectum vad som gäller vid avdragsrätt och löneväxling: 

Löneväxling Alecta

Avdragsrätt Alecta 

Löneväxling Collectum