Pensionspolicy

En pensionspolicy utgår ifrån hur verkligheten ser ut här och nu. 
 

Tjänstepensionspolicy

När omvärlden förändras behöver även policyn justeras. Det kan till exempel handla om förändringar i lag och avtal.  IDUR rekommenderar att ni ser över policyn en gång om året.

I pensionspolicyn ingår flera viktiga delar; 

  • Vilka försäkringsmoment omfattas den anställde av  
  • Vilka valmöjligheter har den anställde
  • Vad gäller när den anställde av olika anledningar inte kan arbeta
  • Förtydligande av försäkringsmomenten 
  • Lyft fram förmånen med att arbetsgivaren betalar tjänstepensionen 
  • Beskriver förtagets regler kring löneväxling och annat utöver styrande avtal.

 

 

Vill du ha hjälp eller har du frågor?

Fyll i din information, så blir du kontaktad av oss.