top banner image
 
 
 

Pensionspolicy

En pensionspolicy utgår ifrån hur verkligheten ser ut här och nu. 

Tjänstepensionspolicy

När omvärlden förändras behöver även er pensionspolicy justeras. Det kan till exempel handla om förändringar i lag och avtal. IDUR rekommenderar att ni ser över er pensionspolicy en gång om året.

Vad är en pensionspolicy?

En pensionspolicy har som huvudsyfte att underlätta arbetet med tjänstepensioner genom att skapa ett regelverk och ramverk för ett företags tjänstepensioner. Genom att upprätta en pensionspolicy fungerar denna som en vägvisare och man har alltid något att falla tillbaka på i frågor som rör tjänstepensionen.

Er pensionspolicy kommer att fungera som ett verktyg i ert fortsatta arbete med tjänstepensioner.

Vad ingår i en pensionspolicy?

I en pensionspolicy ingår flera viktiga delar där det bland annat ska framgå vilka pensionsförmåner som era anställda omfattas av.

Följande delar kan ingå i en pensionspolicy:

• Vilka försäkringsmoment de anställda omfattas av
• Vilka valmöjligheter de anställda har
• Vad gäller när den anställde av olika anledningar inte kan arbeta
• Förtydligande av försäkringsmomenten
• Lyft fram förmånen med att arbetsgivaren betalar tjänstepensionen
• Beskriver företagets regler kring löneväxling och annat utöver styrande
tjänstepensionsavtal

Har ni frågor och funderingar vad gäller er tjänstepension eller nuvarande
pensionspolicy? Eller önskar ni att upprätta en pensionspolicy? Kontakta oss på IDUR eller fyll i formuläret här nedan så hjälper vi er!

 

 

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.