top banner image
 
 
 

Bokföring och samfakturering

Bokföring av tjänstepensionskostnader 


IDUR skickar en anpassad bokföringsfil varje månad. Bokföringsfilen är anpassad så att pensionskostnaderna bokförs i enlighet med er kontoplan.
IDUR beräknar och bokför även löneskatten månadsvis. På så sätt får ni en automatiserad och korrekt bokföring av era tjänstepensionskostnader varje månad.

Samfakturering av tjänstepensionsfakturor

Samfaktureringstjänsten minskar mängden fakturor som behöver granskas och godkännas av er.

Tjänsten innebär att IDUR hämtar in samtliga tjänstepensionsfakturor varje månad för att sedan skicka en samlingsfaktura till er.

Kundnytta

  • Minskat antal fakturor
  • Tidsbesparing för ekonomiavdelningen
  • Kostnadsöversyn Tjänstepension