Löneväxling

30.08.2021

Hur fungerar löneväxling? Vad måste man som arbetsgivare tänka på när en anställd vill löneväxla? I detta blogginlägg ger vi svar på dessa frågor!

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär kortfattat att den anställde avstår en del av sin lön, för att få ut mer i pension. Sedan slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande i januari 2016, har det blivit alltmer populärt att löneväxla.
 
Genom att löneväxla får den anställde ut cirka 6 % mer för pengarna, i form av pension. Detta möjliggörs av att löneskatten på tjänstepensionskostnaderna är lägre än de sociala avgifterna på lönen. Skillnaden på 6 % bör läggas till premien som den anställde löneväxlar. Resultatet blir att löneväxlingen blir kostnadsneutral för företaget och lönsam för den anställde.
 
Som arbetsgivare är det sannolikt att du har anställda som bett om att få löneväxla, och om du tillåter löneväxling är det du som bär det största ansvaret. Det kan vara fördelaktigt att erbjuda löneväxling då det ger mervärde och är en uppskattad personalförmån, och något att erbjuda vid löneförhandlingar.

Vad bör du som arbetsgivare tänka på?

IDUR har genom åren märkt en rad brister när det kommer till hanteringen av löneväxling. Två av de vanligaste aspekterna som många har dålig koll på är inkomstbasbelopp, och hur olika försäkringsbolag hanterar tjänstepensionen.

Inkomstbasbelopp

Den anställdes bruttolön bör inte hamna under 45 865 kronor efter löneväxlingen (8,07 inkomstbasbelopp år 2021). Med andra ord behöver den anställde tjäna över ett visst belopp för att löneväxling ska vara lönsamt. Detta eftersom den anställde annars minskar intjänandet till sin allmänna pension och socialförsäkringsförmåner som sjuk- och föräldrapenning.
 
Det är dock inte så enkelt som att enbart titta på lönen. Den anställde måste även säkerställa att exempelvis bilförmåner och annat som kan påverka lönen inte sänker den under ovan angivna siffror.
 
Du bör även följa upp hur det nya inkomstbasbeloppet ser ut vid början av varje år, och anpassa löneväxlingen därefter.
 
Regeringen publicerar inför varje år vad inkomstbasbeloppet och inkostindexet har fastställts till:

Olika försäkringsbolag

● Collectum

IDUR har sett det förekomma att arbetsgivare vid löneväxling enbart drar av den anställdes lön och skickar vidare två löner till Collectum. Detta räcker tyvärr inte. Om du som arbetsgivare har valt Collectum måste du rapportera löneväxlingen som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring (om ITP 2).
 

● Andra försäkringsbolag

Om ni har en lösning hos ett annat försäkringsbolag måste du som arbetsgivare följa upp en rad faktorer: Att premien debiteras (och avslutas om det blir aktuellt), samt när den anställde avslutar sin anställning.
 
IDUR kan hjälpa er med löneväxling. Är ni intresserade av våra tjänster, eller har några frågor?