Löneväxling

30/08/2021

 

Vad är löneväxling? Vad måste man som arbetsgivare tänka på när den anställde vill löneväxla? Två frågor som IDUR med detta blogginlägg vill ge svar på.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär kortfattat att den anställde avstår en del av sin lön idag, för att få ut mer i pension imorgon. Sedan slopandet av avdragsrätten för privat pensionssparande första Januari 2016 har det blivit alltmer populärt att löneväxla.
 
Genom att löneväxla får den anställde ut cirka 6% mer för pengarna, i form av pension. Detta möjliggörs genom att löneskatten på tjänstepensionskostnaderna är lägre än de sociala avgifterna på lön. Skillnaden är alltså dessa 6%, och bör läggas till premien som den anställde löneväxlar. Resultatet blir att löneväxlingen blir kostnadsneutral för företaget och lönsam för den anställde.
 
Som arbetsgivare är det sannolikt att du har anställda som bett om att få löneväxla, och om du som arbetsgivare tillåter löneväxling är det du som bär det största ansvaret. Det kan vara fördelaktigt att erbjuda löneväxling då det ger mervärde och är en uppskattad personalförmån, samt bra att erbjuda vid löneförhandlingar.
 

Vad bör du som arbetsgivare tänka på?

IDUR har genom åren märkt en rad brister när det kommer till hanteringen av löneväxling. Nedan skriver vi om två av de vanligaste missarna som begås, samt hur du som arbetsgivare kan undvika dem.
 

Inkomstbasbelopp

Den anställdes bruttolön bör inte hamna under 45 865 kronor efter löneväxling (8,07 i inkomstbasbelopp år 2021). Med andra ord behöver den anställde tjäna över ett visst belopp för att löneväxling ska vara lönsamt. Detta eftersom den anställde annars minskar intjänandet till sin allmänna pension samt socialförsäkringsförmåner såsom sjuk- och föräldrapenning.
 
Det är dock inte så enkelt som att enbart titta på lönen. Den anställde måste även säkerställa att exempelvis bilförmåner och annat som kan påverka lönen inte sänker den under ovan angivna siffror.
 
Du bör även följa upp vid början av varje år för att se hur det nya inkomstbasbeloppet ser ut och anpassa löneväxlingen för dina anställda därefter.
 
Regeringen publicerar på sin hemsida inför varje år vad inkomstbasbeloppet samt inkomstindexet för det kommande året fastställts till.
 

Olika försäkringsbolag

● Collectum

IDUR har sett det förekomma att arbetsgivare som tillåter löneväxling enbart drar av den anställdes lön och skickar vidare två löner till Collectum, detta räcker inte. Om du som arbetsgivare har valt Collectum måste du rapportera löneväxlingen som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITP 1- försäkring eller ITPK-försäkring (om ITP 2).
 
 

● Andra försäkringsbolag

Om ni har en lösning hos ett annat försäkringsbolag måste du som arbetsgivare följa upp på en rad saker: Att premien debiteras, och även avslutats när och om löneväxlingen avslutas, samt när den anställde avslutar sin anställning.
 
 
Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor? Tryck på knappen nedan för att omdirigeras till vår kontaktformulär.