Bilprovningen kvalitetssäkrar sina medarbetares tjänstepensioner

 

Brister i tjänstepensionshantering förekommer i ganska stor omfattning baserat på våra egna analyser och erfarenhet av löpande pensionsadministration under många år. Dessa brister förekommer i små,  medelstora och stora bolag. Dessa felaktigheter leder ofta till en ökad kostnad för företaget samt avtalsbrott mot dem anställda.

Det var något av en överraskning när Bilprovningen upptäckte att man helt oavsiktligt betalade in fel tjänstepensionspremie till ett antal anställda. Skulle inte företagets lönesystem automatiskt upptäcka sådana misstag?
– En utredning visade att det var avvikelser åt båda hållen. Det hade betalats in både för mycket och för lite för några av våra 550 anställda, berättar Stefan Hesselgren, HR-chef på Bilprovningen som idag anförtrott all sin tjänstepensionsadministration till IDUR.


Bilprovningen är långtifrån ensam. Omkring var femte anställd i Sverige får fel tjänstepension inbetald, vilket kan få allvarliga konsekvenser för både arbetsgivare och arbetstagare.

Peter Lundgren, Key Account Manager på IDUR, säger att ju fler anställda i kombination av olika pensionsavtal ett företag har, desto större är risken att  något blir fel. Och då är det den anställde som har rätten på sin sida.
I de fall arbetsgivaren betalar in för mycket kan företagen göra betydande besparingar om det upptäcks.

Nu sover vi gott

Bilprovningen har funnits sedan 1963 och omsätter idag närmare 700 miljoner kronor. Det var en av dess anställda som för ett antal år sedan slog larm om att han fick fel insättningar på sitt tjänstepensionskonto. Till en början köpte man in analystjänster för att själv få en kontroll på inbetalningarna, men 2014 valde man att anförtro hela sin tjänstepensionsadministration till IDUR – och ge dem helhetsansvaret för att det ska bli rätt.

– IDUR är specialister. Nu vet vi att varje medarbetare får rätt pension och att vi gör helt rätt. Alla som har arbetat eller arbetar i Bilprovningen kan sova gott om natten, säger Stefan Hesselgren.

Att det överhuvudtaget blir fel hos många företag beror på komplexiteten i tjänstepensioner med olika avtal och individuella villkor. Samtidigt har tjänstepensioner blivit en allt viktigare del av svenskarnas pensioner och är ofta en del av löneförhandlingarna.
– Vi får fler och fler frågor om tjänstepensionen när vi anställer. På vissa orter har vi dessutom särskild hård konkurrens om att hitta rätt personal, och då väger vår hantering av tjänstepensioner tungt. Det ger oss helt klart en fördel att sköta detta på bästa sätt, säger Stefan Hesselgren.

Skräckexempel
IDURs sammanställning av över 100 av sina kunder visade att företagen kunde spara i snitt 1200 kronor per anställd på att få ordning på inbetalningarna.
– Många tror att de har koll, men det är långt ifrån alla som har det, säger Peter Lundgren.
Ett skräckexempel är ett litet företaget där allt såg ut att stå helt rätt till på pappret, men där man omedvetet betalat in över 4 miljoner kronor för mycket bara till VDn.
I ett annat företag var avvikelsefrekvensen uppemot 90 % - enbart en av 10 anställda hade fått rätt inbetalning.
Peter Lundgren: Det gäller att upptäcka felen i tid. När det handlar om för stora inbetalningar så är de flesta försäkringsbolag bara beredda att korrigera felen tre månader tillbaka i tiden.

LÄS mer nyheter om IDUR

Är ni intresserade av våra tjänster, eller har ni frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi er.

Ja tack, jag vill ta emot IDURs nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Idur behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från IDUR.