Kommun

Idur hjelper din kommun med å få orden på pensionsutgiftene
 
 
 

Pensionsrevison Kommun

Löneartsrevison

 Detta får ni svar på

 • Vilka lönearter som ska ingå i den pensionsmedförande lönen
 • Vilka lönearter som de facto används
 • Om det finns några avvikelser
 • Vilka åtgärder som bör vidtas för att rätta eventuella avvikelser

 Vad ger löneartsrevisionen?

 • Kvalitetsmätning på den egna processen
 • Ett underlag för pensionsmedförande lön som är lättare      att uppdatera
 • Avtalsefterlevnad

 Tjänstepensionsrevision

 Detta får ni svar på:

 • vilka pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå
 • vilka risker ni tar för de individer vars pensionsavtal inte följs korrekt
 • vilka orsaker till fel som upptäckts, på individnivå
 • vilka systematiska fel som föreligger
 • vilka åtgärder som kan vidtas för att hindra framtida fel
 • vilka processer som kan behöva förbättras
 • vilken besparing respektive kostnad som uppnås om rättelse sker av de pensionsavtal som inte följs korrekt, på individnivå

 

Vad ger tjänstepensionsrevisionen?

 • Ni får en objektiv kontroll av hela ert pensionsflöde
 • Ni får en tydlig genomlysning av interna och externa processer
 • Ni får möjlighet att säkerställa information om kvalitén mot:

-       Ledning

-       Politiker

-       Fackföreningar

-       Anställda

 • Ni får möjlighet att kräva återbetalning/betalning från försäkringsbolag av felaktigt inbetalda premier
 • Ni får en resultatrapport som underlättar vid rättning av avvikelser (resultatet visas på individnivå)
 • Ni får förslag till åtgärd

 Intresserad? Kontakta oss för mer information

 

 

Kontakta oss för att få veta mer om Tjänstepensions analys.

Fyll i er information, så blir du kontaktad av våra säljare.